nic...
Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Naše MŠ je dosti uzavřený celek. Žijeme si svým sedmikráskovým životem. Přesto komunikace a spolupráce s ostatním světem je pro nás velmi důležitá. Prioritou je spolupráce s rodiči našich dětí. Začíná adaptačním obdobím, kdy rodiče dochází s dítětem do mateřské školy na určitou dobu, seznamují se s režimem, vzdělávací náplní a mohou se svobodně rozhodnout, zda jim tento způsob péče vyhovuje či nevyhovuje. Termíny a četnost návštěv si rodiče předem domlouvají s učitelkami. Snažíme se o to, aby nebyl narušen normální život mateřské školy, a pedagogickým taktem je vedeme k úspěšné adaptaci dítěte.

  • Rodinu respektujeme jako prvotní a nezastupitelnou ve výchově dětí. Chceme se společně podílet na výchově a vzdělávání.
  • Rodiče se také mohou účastnit a přispět svou pomocí při různých akcích pro naše děti.
  • Každý rok máme den otevřených dveří. Rodiče se během celého dne podívat , co děti celý den prožívají a jak pracují a tvoří.
  • V průběhu celého roku máme již rituální akce pro rodiče a děti, které se nám osvědčily, mají úspěch a oboustranný přínos.

 

Rozsvěcení stromu před školkou a příchod bradleckého Mikuláše – děti zpívají, ohňostroj
Nebeská návštěva – do školy přichází s dětmi pohovořit a obdarovat je čert, Mikuláš a anděl

Pravidelné výtvarné a pracovní dílny – společné vytváření na dané téma

Tančírna - základy pohybové kultury a výchovy, taneční průprava

Hlínování – práce s keramickou hlínou na určité téma

Vánoční výstava – nabízíme rodičům v prostorách školy k prodeji esteticky a didakticky hodnotné hračky, různou keramiku, vánoční předměty apod.

Vánoční rozjímání – slavnostní společný večer s představením dětí, pohoštěním, společným zpěvem koled a nadělováním dárků do MŠ od Ježíška

 

Školka slaví narozeniny – spaní ve školce, společné vaření, hry a soutěže, noční hra

Den dětí – oslava svátku dětí vždy v nějakém tématu, s bohatým programem a s dobrým jídlem

 

Jarní slavnosti – odpolední výtvarná dílna pro rodiče a děti, kde si různými tradičními i netradičními způsoby zdobí vajíčka, nebo jiné jarní tvoření

 

Ježiběsnění – dopolední akce – slet ježibab a ježidědků, hry, soutěže, pálení ohně, opékání

Sobotní výlet vláčkem s rodiči – společný sobotní turistický výlet pro rodiče a děti vlakem do okolí

 

Velký výlet do přírody – týdenní výjezd na hory s dětmi – náš malý tábor

Loučení se školáky – povídání, vzpomínání s dětmi při svíčce, loučení se s dětmi, které odchází, předávání dárečků, předávání vysvědčení, hodnocení Křapíků a fléten

Loučení školáků u Jitky

Vyhodnocování „Hodovníků – celoroční soutěž v dovednosti správně stolovat a hodovat

 

Odpolední koncert – vždy ve stylu nějaké hudby, co děti naučí zpívat a tancovat za celý rok, pískání na flétničky, lehce recesivní humorná akce se zcela vážným obsahemí

Doteky – prodejní výstava dětských výrobků z keramiky

Loučení se školním rokem na zahradě – toto akcí se loučíme se školním rokem, na zahradě ve velkém grilujeme kuřata s dalším občerstvením
Posezení s paní logopedkou
Žravému posezení – společná diskuse a pravidla ke stravování podle ročních období, ochutnávky
 

Divadlo - každý měsíc pravidelně jednou nebo dvakrát navštívíme divadelní představení podle nabídky DK Škoda a KS Svět nebo Městské divadlo.Několikrát do roka přijede divadlo, nebo jiný pořad pro děti přímo do školky.

 

Výlety do okolí - během roku pořádáme s dětmi různé výpravy a výlety do okolí školy i do Mladé Boleslavi a autobusem do vzdálenějšího okolí.

Kromě těchto pravidelných akcí zařazujeme aktuálně posezení s odborníky na zajímavé téma, relaxační aktivity a jiné pracovní dílny.

PRAVIDELNÉ AKCE V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH:

Cvičení jógy
JITKA - kreativní tvoření pro rodiče - Kreativní soutěže pro rodiče a děti na dané téma 2x ročně